PIPIIonline

spectrum profiler


Spectrum Profiler är en del av den ursprungliga PIP. Den utvecklades av Dr. Dorothy Maver och ingick i hennes doktorsavhandling och utfördes för personer med en bakgrund i ”Den Tidslösa visdomen” som förslagsvis kunde bli förvirrade av delar av PIP II.

Den erbjuds enbart på engelska, som en möjlighet för de som vill delta i en en- eller tvådagars workshop och känner att de hellre vill använda ett preliminärt hjälpmedel till PIP II som är mindre tidskrävande. Vill du se dem klicka här.