PIPIIonline

hem - start


PIP II ( Personlighetens Identitets Profil II) är ett unikt redskap för personlig bedömning och värdering, och som är baserat på De Sju Strålarna, en del av ”Den Tidslösa Visdomen”, som kan användas för att hjälpa människor att uppnå självinsikt, och att hitta sitt syfte och riktning i livet. Grundtexten utvecklades 1984-85 och har används av tusentals människor över hela världen. Den har hjälpt dem att hitta sin styrka och förstå sina begränsningar, vilket har visat vägen till uppskattning av sina individuella kvaliteter och sin identitet.

Du får tillgång till PIP II via ett Oneline program, där du besvarar en uppsättning av 117 preferensbaserade påstående och åtskilliga andra värderingar. En del information insamlas till en analys för en PIP III. Det kan ta flera timmar att fullfölja PIP II, även om detta varierar från person till person. Du kan var som helst göra en paus i programmet och sedan återkomma till samma ställe.

Efter slutförandet av PIP II och ett utbyte av energi i form av en donation har genomförts, så visas resultaten i form av flera olika diagram och grafer. Här visas en mycket användbar visuell bild av den relativa styrka som just ditt energisystem har, sett utifrån De Sju Strålarna och de 14 Stråltyperna.

Denna web-plats är under fortsatt utveckling. Vi har för avsikt att lägga till andra bilagor och funktioner. Har du några idéer, tankar eller kommentarer, vänligast kontakta oss.

Dela gärna med dig av vår hemsida till andra.