PIPIIonline

historia


Den ursprungliga PIP (Personal Inventory Profile) utvecklades 1984-1985. Den främste upphovsmannen var Dr. Michael Robbins, president för University of the Seven Rays och författare till böckerna Tapestry of the Gods och Infinization of Selfhood. Han arbetade månadsvis med en Alice Bailey studiegrupp i New Jersey området. Rick Good var medlem av denna grupp.

Studiegruppen granskade over 1.000 frågor och utsåg de bäst lämpade frågorna. Resultatet blev att PIP kom att innehålla 140 frågor, 20 för varje Stråle.

1985 omarbetade Rick Good PIP till ett Apple program som inkluderade grafiska horoskop. Detta program överfördes sedan till IBM och MS-DOS.

PIP används fortsättningsvis av Dr. Michael Robbins i workshops över hela världen. 1992 var det insamlat tillräckligt med material för att PIP kunde genomgå en subjektiv analys. Den inledande analysen började med att varje fråga jämfördes med kombinationen av alla andra frågor för den gällande stråle, ANOVA och faktor analys. Man fick information om vilka frågor som gav den största variationen, den procentuella delen av svaren och genomsnitts-svaren på varje fråga.

Ett PIP II data-program blev utvecklat 1993 för MacIntosh OS. Från 1993 till 2003 skickades PIP II med post, fax eller e-mail till den enskilde, som sedan returnerade de besvarade frågeformulären på liknande sätt. Efter bearbetning skickades resultaten åter till samma person.

2003-2004 gjordes PIP II till två separata program – ett för svarsformulären (Windows och Macintosh) och ett för resultaten. PIP II:s Input program placerades på Internet, och användaren kunde således göra en nedladdning till sin egen dator, och genomföra PIP II i sin egen takt, och därefter skicka svaren via email till Rick Good för bearbetning.

Detta för oss fram till 2010 då PIP II kom online; resultaten bearbetas nu omedelbart.