PIPIIonline

utforska databas


Ett av våra mål är att utveckla en PIP III som är mer exakt, och kan underlätta att individuellt bestämma de mera framträdande strålarna. Det är vårt ultimata mål att hjälpa var och en att identifiera sina strålar. Detta kräver emellertid fortsatt forskning.

För närvarande har vi inte tillräckligt med data för att tillhandahålla den omfattande statistiska analys som behövs för att utveckla PIP III. Men vi har tillräckligt med data för att göra en del forskning av databasen på en gruppnivå och därför har vi gjort detta tillägg i menyn. Materialet finns för närvarande enbart på engelska. Vill du se, klicka här.