PIPIIonline

exempel


Här är exempel på vad du kommer att erhålla på slutet av din process.
De sex diagrammen är:

Strålar - Nu Strålar - Tidigare
Stråltyper - Nu Stråltyper - Tidigare
Strålar - Skillnader Stråltyper - Skillnader

Nio tabeller, vilka representerar olika sammanställningar på dina svar. Tabellerna inkluderar:

Svarsmönster - Nu Svarsmönster - Tidigare
Strål - Höjning Stråltyp - Höjningar
Egenskaper att Transformera Högsta Aspirationen
Påståenden - Nu Påståenden - Tidigare
Diverse – Påståenden  

De Fyra Diagrammen/Tabellerna är:

Strålmönster – Nu - 93 Strålsvar Mönster – Tidigare - 93
Strålmönster – Nu - 117 Strålsvar Mönster – Tidigare - 117