PIPIIonline

spectrum profiler


Spectrum Profiler je podprogram programa PIP. Napisala ga je Dr. Dorothy Maver, kot del njene dizertacije. Namenjen je tistim, s slabšim znanjem Večne Modrosti in tistim, ki se iz kakšnegakoli razloga že ne znajdejo po PIP II.

Navoljo je izključno v angleškem jeziku, kot alternativa PIP II za tiste, ki bi želeli, preden gredo na PIP II, opraviti časovno manj zahteven vprašalnik. Če želite začeti program Spectrum Profiler, kliknite tukaj.