PIPIIonline

pregled


PIP II smo začeli razvijati leta 1993, s statistično obdelavo podatkov 1.677 posameznikov, ki so dotlej izpolnili PIP. Od teh posameznikov smo v 701 primeru na podlagi ugotovitev iz predavanj, delavnic in osebnega svetovanja, itd., uspeli določiti žarke neodvisno od PIP. Nato smo naredili statistično analizo, s katero smo ugotavljali ujemanje med tako dobljenimi informacijami in ugotovitvami iz PIP.

Postalo je jasno, da nekatera vprašanja slabo služijo svojemu namenu. Nekatera niso uspela prikazati razlik med posameznimi žarki, kar pomeni, da so na neko vprašanje odgovorili naprimer pritrdilno tako tisti, katerih žarek naj bi bil povezan z vprašanjem, kot tudi tisti na drugih žarkih. Nekatera vprašanja so povzročila vzporedno korelacijo, kar pomeni, da so se na neko vprašanje, namenjeno določenemu žarku, pritrdilno odzvali tako tisti, ki temu žarku dejansko pripadajo, kot tudi nekateri na parih drugih žarkih. Nekatera vprašanja so izzvala več pritrdilnih odgovorov od posameznikov na drugih žarkih, kot od ljudi na žarku za katerega je bilo vprašanje postavljeno. Nekatera vprašanja pa so sicer uspela prikazati prisotnost določenega žarka, a ne dovolj dosledno in natančno.

Nato smo naredili analizo za vsak žarek, za vsako vprašanje in vsako vozilo (telo) – opravljenih je bilo 5.040 preizkusov. Na podlagi analize smo potem ugotovili, katera vprašanja na podlagi pritrdilnih ali nikalnih odgovorov statistično prikazujejo pravilno sliko. Vsakemu vprašanju smo tako uspeli določiti stopnjo njegove uspešnosti pri določanju posameznega žarka. Na temelju te razvrstitve smo tako izbrali končna vprašanja za PIP II.

PIP II se razlikuje od prvega PIP-a, in sicer:

 • osnovni test je bil krajši (92 vprašanj);
 • številna vprašanja so malenkost drugače zastavljena;
 • vprašanjem smo dodali negativno korelacijo;
 • nekatera vprašanja se sedaj nanašajo na nek drug žarek;
 • spremenili smo vprašanja, ki ugotavljajo žarkovne tipe A in B;
 • razširili smo časovno razsežnost;
 • dopolnili smo spisek Lastnosti za Preoblikovanje;
 • dopolnili smo segment Višje Aspiracija;
 • dodali smo segment splošnih postavk, ki nam omogoča osvojiti neko predstavo o posameznikovem položaju na poti;
 • razširili smo demografski vzorec.

Prednosti PIP II so:

 • je bolj natančen;
 • razlike med Sedaj in Prej povedo več o trendu krepitve ali upadanja moči posameznega žarka;
 • metoda prikazovanja je bolj jasna;
 • A-ji in B-ji povedo več in so bolj uporabni;
 • dobimo lahko pravilnejšo sliko o posameznikovi stopnji razvoja in naravi njegove duhovne usmerjenosti.