PIPIIonline

zgodovina


Izviren PIP - Personal Inventory Profile (prerez osebnih značilnosti) je v letih 1984-85 večinoma pripravil Dr. Michael Robbins, predsednik University of the Seven Rays in pisec knjig Tapestry of the Gods in Infinitization of Selfhood. Sodeloval je s skupino proučevalcev Alice Baily, ki se mesečno sestaja v New Jerseyju. Član te skupine je bil tudi Rick Good.

Ta skupina je proučila preko 1.000 vprašanj, na podlagi česar so določili najboljša vprašanja. Rezultat proučevanja je bil PIP s 140 vprašanji, po 20 za vsak žarek.

Leta 1985 je Rick Good napisal program PIP za Apple II, ki vključuje astrološke karte. Ta program smo kasneje prestavili na IBM z uporabo MS-DOS.

Odtlej je PIP uporabljal Dr.Robbins na svojih delavnicah širom sveta. Do leta 1992 je bila zbrana zadostna količina vzorčnih primerov, tako da so bili podatki PIP primerni za analizo. Prvotna analiza je zajela primerjanje vsakega vprašanja z vsemi ostalimi vprašanji, ki se nanašajo na določen žarek, ANOVA (analizo spremenljivk) in dejavnike analize. Določene informacije so pokazale, katera vprašanja najbolj vplivajo na večino neskladij, na odstotke pri odgovorih in na pomen odgovora na vsako vprašanje.

Po tem smo leta 1993 naredili program PIP II za MacIntosh OS. Od leta 1993 do 2003 je program PIP II potekal s pošiljanjem e-pošte ali faksa posameznikom. Po obdelavi na PIP II pa so posamezniki odgovore tudi dobili preko e-pošte ali faksa.

V letih 2003 in 2004 sta iz PIP II nastala dva ločena programa – eden za vnos ( za Windows in Macintosh) in drugi za rezultate. Programi PIP II za vnos so bili postavljeni na spletno stran, tako da je uporabnik lahko podatke presnel na svoj računalnik, uporabil PIP II, vnesel podatke in jih po e-pošti v obdelavo poslal Ricku Goodu.

To nas je v letu 2010 pripeljalo do zmožnosti, da program PIP II deluje neposredno na spletu, tako da so rezultati takoj dosegljivi.