PIPIIonline

pogosto zastavljena vprašanja


Sledeče razlage ne zajemajo specifičnih obrazložitev vaših rezultatov za PIP II. Vašo osebno oceno vam lahko zagotovijo strokovnjaki iz naše ustanovi Seven Ray Institute.

V obrazložitvah tudi ne boste našli odgovorov na globoka filozofska vprašanja, ki se pogosto porajajo ob proučevanju Večne Modrosti. Vendar pa vam priporočamo, da se prijavite na študij Večne Modrosti v Morya Federation ali pa se odpravite na Discussion Forum v okviru School of Esoteric Studies, kjer boste lahko našli odgovore na podobna vprašanja.

Če imate kakršnekoli predloge, nam jih sporočite.


Vprašanja:

 1. Kaj je sedem žarkov?
 2. Kaj so vozila?
 3. Ali lahko vsakemu vozilu lahko pripada katerikoli žarek?
 4. Ali PIP II razvrsti žarke po vozilih?
 5. Kam naj se obrnem po izpolnitvi PIP II za ugotovitev strukture mojih žarkov?
 6. Kam naj se obrnem za več informacij?

Kaj je Sedem Žarkov?

Na kratko, Sedem Žarkov predstavlja sedem velikih tokov fine energije, ki predstavljajo gonilo stvarjenja znotraj našega sončnega sistema in vplivajo na vsa življenja v njem. Tibetanskih Učiteljev je Žarek definiral z naslednjimi besedami: »Žarek je zgolj beseda, ki označuje določeno silo ali vrsto energije, in zadeva predvsem kvaliteto, ki jo sila izraža, ne pa toliko njenega delovanja. To je resnična definicija žarka.« (Esoteric Psychology I, str. 316)

 • Žarek I: Žarek Volje in Moči
  Tip 1A: Trdnost in vztrajnost
  Tip 1B: Dinamična sproščenost in svoboda
 • Žarek II: Žarek Ljubezni in Modrosti
  Tip 2A: Ljubeče razumevanje
  Tip 2B: Modrost in popolno razumevanje
 • Žarek III: Žarek Aktivne Inteligence in Prilagodljivosti (Tudi: Žarek Ustvarjalne Inteligence
  Tip 3A: Abstraktno razmišljanje in ustvarjalno sklepanje
  Tip 3B: Aktivnost in prilagodljivost
 • Žarek IV: Žarek Harmonije preko Konflikta (Tudi: Žarek Harmonije, Lepote in Umetnosti)
  Tip 4A: Ustvarjalec harmonije in lepote
  Tip 4B: Zapletanje v konflikt
 • Žarek V: Žarek Konkretnega Znanja in Znanosti
  Tip 5A: Dejansko znanje in velika natančnost
  Tip 5B: Praktična eksperimentacija in tehnična domiselnost
 • Žarek VI: Žarek Predanosti in Idealizma
  Tip 6A: Predanost in oboževanje
  Tip 6B: Zagnana gorečnost in močan idealizem
 • Žarek VII: Žarek Organiziranja in Obrednega reda oz. magije
  Tip 7A: Ohranjanje ustvarjenih oblik in struktur
  Tip 7B: Ustvarjanje in spreminjanje oblik in struktur

Nazaj na vrh strani


Kaj so vozila?

Vozila so:

 • Monada: Eno. Trojni duh na njegovi lastni ravni. V eno združena triada atme, budija in manasa. Neumrljiva esenca nas samih, ki se inkarnira prek duše, podobno kot se duša inkarnira prek naše osebnosti.
 • Duša: Duša je življenje znotraj oblike. Človekova duša je njegov praktično nesmrtni del, ki prehaja iz enega telesa v drugega, iz življenja v življenje. Je vez med človekovim duhom ali prvim principom in človekovo osebnostjo, njegovo inteligenco ali tretjim principom. Je srednji princip ali princip ljubezni, ki naše telo in našo osebnost navdaja z življenjem. Ko se duša umakne, telo umre in razpada. Duša je tisto, kar obliko, uporablja za medij svojega izraza in za stik z nižjimi svetovi, med drugim s svetom, ki ga vsi dobro poznamo. Človekovo telo, njegova čustva in misli potemtakem niso nič drugega, kot orodje duše. Vsaka oblika, ne samo človek, ima svojo dušo. Duša je namreč tisto, kar ustvarja in vzdržuje oblike.
 • Osebnost: Vsota trojnega nižjega jaza: fizičnega, astralnega in mentalnega vozila.
 • Mentalno vozilo: Um, sposobnost mišljenja. Vse naše misli se rodijo ali preidejo skozi mentalno telo. Je energijska tvorba, ki nam omogoča stopanje v stik z idejami mentalnega sveta. Žarek mentalnega telesa nam pove na kakšen način se odzivamo na stik z mentalnim svetom.
 • Astralno telo: Čustveno oz. občutkovno telo. Povezan je z elementom vode. Je nosilec astralne zavesti, ki se je večina ljudi najmočneje zaveda. Skozenj občutimo naše s fizičnim svetom povezane želje. Z astralnim telesom čutimo drug drugega, zaznavamo ali nam je neka stvar všeč ali ne, hrepenimo po najrazličnejših materialnih in nematerialnih stvareh in se konec koncev učimo ljubiti.
 • Fizično-eterično telo: Fizično telo vsi dobro poznamo in se ga zavedamo. Malo manj znano pa je, da v ozadju fizičnega obstaja še fino energijski splet sil, ki mu rečemo eterično telo. Eterično telo z množico svojih centrov ali čaker služi kot povezovalni člen med notranjimi telesi (astralnim, mentalnim in dušo) ter gostim fizičnim telesom. Je porazdeljevalec življenjske energije po gostem fizičnem telesu in medij, s katerim naša volja upravlja z gostim fizičnim telesom..

Nazaj na vrh strani


Ali lahko vsakemu vozilu pripada katerikoli žarek?

Teoretično je to možno, vendar je na sedanji stopnji razvoja človeštva to le malo verjetno. Tibetanski Mojster (Djwhal Khul ali D.K.) je imel petdeset učencev, za katere je izdal njihovo strukturo žarkov. Z analizo njegovih navedb smo prišli do naslednjih zaključkov:

Žarek Mentalnega vozila:

Noben od Mojstrovih učencev ni imel mentalnega telesa na šestem žarku, kljub temu da naj bi bil mentalni žarek Bude in Katoliške cerkve prav šesti žarek. Samo dva sta imela mentalno vozilo na Žarku III in trije na Žarku II. Večina je imela mentalno vozilo na Žarku IV, nekaj pa tudi na Žarku I in Žarku V. Največja verjetnost je torej, da boste imeli svoje mentalno telo na prvem, četrtem ali petem žarku. V zelo redkih primerih (in če ste pravi učenec) je za mentalno vozilo možen drugi in tretji žarek. Glede VII žarka za to vozilo pa Mojster DK omenja, da ta žarek lahko pogojuje mentalno vozilo in sicer ob času prve iniciacije. Najbolje je vedno preveriti vse verjetnosti, saj vedno lahko obstajajo izjema.

Žarek Astralnega vozila:

Sledeče se nanaša na Tibetančevo analizo glede čustvenega telesa njegovih učencev:

 • Žarek I: Približno 20%.
 • Žarek II: Manj kot 20%.
 • Žarek III: Nobeden, čeravno v psihološki patologiji Tibetanec navaja možnost, da III Žarek pogojuje čustveno telo.
 • Žarek IV: Nobeden, niti hipotetično.
 • Žarek V: Nobeden, vendar je podan primer kot hipoteza.
 • Žarek VI: Najpogosteje – več kot 50%.
 • Žarek VII: Nobeden, vendar je podan primer kot hipoteza.

Tako lahko vidite, da bo vaše čustveno telo najverjetneje na Žarku II ali VI, z nekaj možnosti za Žarek I, če ste resnični učenec, čeravno je velika redkost, da je čustveno telo na I. Žarku.

Žarek Eteričnega-Fizičnega telesa:

Sledeče se nanaša na Tibetančevo analizo glede fizičnega telesa njegovih učencev:

 • Žarek I: 16%.
 • Žarek II: Ena oseba.
 • Žarek III: 35%.
 • Žarek IV: Nobeden.
 • Žarek V: Nobeden, čeravno Tibetanec omenja to možnost, ko je napovedoval bodočo žarkovno strukturo enega od študentov, v primeru da se ta posameznik nebi uspel otresti nekaterh nagnjenj v svojem življenju.
 • Žarek VI: Dve osebi.
 • Žarek VII: 40%.

Tako lahko vidite, da bo vaše fizično-eterično telo po vsej verjetnosti na Žarku III ali VII, in v nekaterih primerih, če je posameznik resnični učenec, na Žarku I.

Naše razmišljanje bomo zaokrožili z besedami Dr. Michaela Robbinsa iz knjige Tapestry of the God's, Poglavje I, stran 502:

Ko študent razmišlja o morebitnih nenavadnih kombinacijah žarkov (naprimer sedmi, peti, četrti in tretji za astralno telo), bi bilo za študenta dobro, da razmisli, kakšen razlog bi njegova duša lahko imela za takšno izbiro. Naj si odgovori na vprašanje, kaj z gledišča evolucije bi lahko pridobil z astralnim telesom, ki bi ga navdajal tako nenavaden žarek. Naše splošne predstave morda držijo, vendar pa prav gotovo prihaja do izjeme. Ista vprašanja se lahko pojavijo tudi glede žarkov mentalnega in fizičnega telesa. Če spoznamo, kakšen namen je imela duša pri utelešanju v tako nenavadno žarkovno strukturo svojih teles, lahko učinkoviteje izrabimo njihov duhovni potencial.

Nazaj na vrh strani


Ali PIP II razvrsti žarke po vozilih?

Ne. Največ kar PIP lahko naredi je, da poda dobro predstavo o najbolj izrazitih žarkih. Ti bodo po vsej verjetnosti ali Dušni ali Osebnostni, lahko pa je tudi žarek Mentalnega telesa ali pa celo Čustvenega ali Fizičnega oz. Eteričnega Vozila. Mnogim je program PIP II pomagal izločiti žarke, ki jih le redko najdemo, da pogojujejo neko vozilo. Samo Mojster je zmožen natančno določiti žarke oziroma žarkovno karto. Največ kar lahko naredi študent je, da se potrudi in sam določi žarke, vsaj hipotetično. Mnogi 'strokovnjaki' so vam pripravljeni določiti žarke, vendar je bolje, da to storite sami. Kljub temu pa vam bo zunanja ocena morda lahko služila kot referenca.

Cilj PIP III je, da bomo zmožni določiti žarke za posamična vozila. Toda glede na stopnjo razvoja človeštva in glede na osvojeno Znanost o Sedmih Žarkih, se temu lahko samo približamo. Zaenkrat še nismo dosegli stopnje »nezmotljive diagnostike« za najizrazitejše žarke in njihovega položaja na žarkovni karti.

Nazaj na vrh strani


Kam naj se obrnem po izpolnitvi PIP II za ugotovitev strukture mojih žarkov?

Najprej si skopirajte navodila (ki so v Angleščini) in jih preberite. Drugič, presnemite si knjige Tapestry of the Gods (ki so tudi v Angleščini). Če v I Delu preberete Poglavje I "An Analysis of the Differences and Similarities in Ray Qualities", vam bo pomagalo razumeti žarke in njihov »položaj«. Lahko si ogledate tudi V Del Poglavje II "The Seven Rays and the Dynamics of Soul/Personality Integration" kjer boste našli kombinacije za Žarke Duše in Osebnosti. Ti primeri vam lahko pomagajo pri razumevanju in so zlasti primerni za tiste posameznike, ki imajo problem ločiti med žarkom svoje duše in osebnosti. Naprimer, vzamemo kombinacijo dveh žarkov, ki se zdita v energijskem sistemu nekoga najbolj izrazita. Za enega od teh žarkov lahko hipotetično rečemo, da je dušni, drugi pa osebnostni, ali obratno. Dušni žarek spoznamo po tem, da predstavlja izraz našega globljega smisla. Dušni žarek je »končni cilj«, ki ga dosežemo s »sredstvi« žarka osebnosti.

Naj samo spomnim, da potekajo seminarji za Sedem Žarkov na Seven Ray Institute.

Nazaj na vrh strani


Kam naj se obrnem za več informacij?

Morate razumeti, da je razumevanje o energijah Sedmih Žarkov in o njihovem učinku na energijski sistem posameznika, le del tega, kar moramo storiti pri našem duhovnem razvoju.

Starodavni grški aforizem »Spoznaj samega sebe«, zapisan na portalu Apolonovega templja v Delfih, po pisani besedi Pausaniasa. Svetišče v Delfih je bilo zgrajeno osmega stoletja pred našim štetjem.

Platon (424/423 BC[a] – 348/347 BC) je svoja dela zapisal v obliki dialoga z njegovim učiteljem Sokratom. Sokrat se v njih pogosto naslanja na maksimo »človek poznaj samega sebe«. Sokrat s tem zgolj spominja na starodavno modrost, ki zadeva srž človekovega popotovanja. Tako v dialogu s Phaedrusem pojasni, da nima časa za mitologijo ali druge podobne visokoleteče teme. Kot razlog za to navede, da še ne pozna samega sebe in da se mu zato zdi nesmiselno, da bi se potem ukvarjal z drugimi stvarmi, če pa še samega sebe ne pozna.« Le kako lahko bolje spoznamo naravo človeškega bitja, kot s spoznavanjem sebe, nam zatrjuje Platon. Iz tega lahko povzamemo, poznaj sebe in poznal boš drugega.

Obstaja mnogo virov iz katerih lahko spoznavate sebe – dobri prijatelji, psihološki pripomočki, PIP II, zvočni zapisi, skupinske psihoterapije, meditacije, astrologija, hiromantíja, itd. Najpomembneje je, da poslušate sebe, pa temu lahko rečete »čutenje«, »notranji glas,« »notranji Jaz,« itd. Mnogo je načinov, ki nam pomagajo priti v stik s svojim notranjim jazom, odločitev je vaša, greste po svoji poti in dokler za Učitelje ne bomo imeli resničnih Mojstrov Modrosti na fizični ravni, lahko le sami odločimo, katera metoda nam najbolj odgovarja, da pridemo v stik s SVOJIM notranjim jazom.

Ena od možnosti za poglobitev vašega razumevanja je, da se pridružite Seven Ray Institute, ki vodi seminarje o Sedmih Žarkih. Veliko Starodavne Modrosti je razložene v knjigah A. Bailey, napisanih v sodelovanju z tibetanskim učiteljem v letih med 1919 do 1949. Njena dela slonijo na ezoteričnih naukih, ki so se človeštvu postopoma predajali vse od samih začetkov časa, le njihova oblika se je vedno prilagajala duhu časa. V knjigah A. A. Bailey boste našli zakladnico znanja, ki vam bo pomagalo pri vašem duhovnem zorenju.

Za poglobljeno proučevanje si lahko izberete študij na Morya Federation, the Arcane School ali The School of Esoteric Studies, ustanove, ki na visoki ravni izvajajo poučevanje Ezoterike in tudi Starodavne Modrosti. Vse tri ustanove pretežno delujejo preko spleta in z dopisovanjem. Če vas zanima program šolanja s fizično prisotnostjo, se lahko obrnete na Christ College of Trans-Himalayan Wisdom na Novi Zelandiji. Vsi programi so v Angleščini.

Ko enkrat dosežete neko stopnjo znanja o Sedmih Žarkih, lahko začnete tudi z izvajanjem svojih Delavnic. V pomoč smo vam pripravili delovno gradivo (ki je zaenkrat le v Angleščini), ki ga lahko presnamete iz naše spletne strani. Poučevanje je najboljši učitelj.

Nazaj na vrh strani