PIPIIonline

preklad


Chceli by sme sa poďakovať


Elena Dramchini

za prácu na preklade PIP II do Slovenského jazyka.

<