PIPIIonline

prehľad


Vývoj PIP II (Osobný Profil Totožnosti) sa uskutočnil okolo roku 1993 štatistickou analýzou 1677 jednotlivcov ktorí použili PIP. Bolo zistené že z týchto jednotlivcov 701 mali lúče ktoré by mohli byť nezávisle určené na základe prednášok, dieľní, osobných poradenských pohovorov, atd. Na základe týchto informácií a istoty s ktorou tá nezávislá informácia bola poskytnutá, bola vykonaná štatistická analýza.

Taktiež bolo jasné že niektoré otázky neboli vhodné. Niektoré zlyhali rozlišovať medzi tými na druhých lúčoch, napríklad tí na druhých lúčoch mohli tak isto odpovedať Pravda na otázku ako tá osoba práve na tom lúči pre ktorý tá otázka bola určená. Niektoré spôsobili paralelnú koreláciu, napríklad tie na jednom alebo dvoch druhých lúčoch mali náchylnosť k takej istej odpovedi na danú otázku ako tí jednotlivci pre ktorých tie otázky boli mienené.

Potom boli ukončené analýzy pre každý lúč pre každú odpovedˇ pre každé telo – tak bolo vykonaných 5040 skúšok. Cez tieto analýzy bolo určené ktoré otázky boli štatisticky prijateľné použtím oboch pomerov, pravda a lož. Každá otázka bola potom zoradená podľa jej prijateľnosti pre každý lúč. Potom boli vybrané posledné otázky pre PIP II založené na tomto zoradení.

PIP II sa líši od originálneho PIP v tom že podstatná skúška je kratšia (92 otázok); určitý počet otázok je trochu odmenených; je pužitá obrátená korelácia; určité otázky boli pridelené iným lúčom; A's a B's vyvážené novými otázkami; časový rozmer je rozšírený; zoznam Čŕt ktoré treba Premenitˇ je rozšírený; zoznam Najvyššie Túžby je dôkladnejší; pridaná bola zmiešaná sekcia ktorá nám začne dávatˇ podnet na určenie na ktorom stupni duševnej dráhy sa jednotlivec nachádza; a demografická sekcia je väčšia.

Výhody PIP II sú tieto: je presnejší; kontrasty medzi Teraz a Predtým sú objasňujúce čo sa týka zvýšenia a zníženia čŕt lúča; spôsoby prevedenia sú objasňujúce; A's a B's sú oveľa viac indikatívne a užitočné; a budeme troška viac rozumietˇ kde človek stojí v jeho duševnej orientácii a vývoji.

<