PIPIIonline

domáce


Osobný Profil Totožnosti II je jedinečná pomôcka na odhadnutie seba samého, založená na Siedmich Lúčoch, čo je časťou Večnej Múdrosti, a používa sa na pomoc ľuďom pochopitˇ seba samých, ich cieľ a životný smer.Tento Profil, pôvodne vyvinutý v 1984 -85, bol použitý tisíckami ľudí na celom svete. Pomohol im získať silu and pochopiť ich nedostatky, viedol k oceneniu ich vlastných individuálnych kvalít a totožnosti.

Osobný Profil Totožnosti II je dostupný cez vebový program kde odpoviete na súbor 117 prednostnene založených výrokov a niekoľko ďalších odhadov. Niektoré informácie sú vybrané na analýzu pre OPT III. OPT II môže zobratˇniekoľko hodín na dokončenie, ale toto sa líši s každým človekom. Môžete skončitˇ program kedy chcete a pokračovatˇ kde ste prestali.

Po dokončení PIP II a výmene energie, budete si môcť pozrieť Vaše výsledky s niekoľkými rôznymi mapami and grafmi. Tieto Vám ukážu veľmi užitočnú vizuálnu predstavu relatívnej sily Siedmich Lúčov, a Štrnástich Typov Lúčov Vážho energetického systemu.

Táto webová stránka je práca vo vývoji. My predpokladáme pridatˇdruhé črty behom budúceho roku. Ak máte nejaké návrhy, myšlienky alebo pripomienky prosím kontaktujte nás.

<