PIPIIonline

dejiny


Originálny PIP (Osobný Profil Totožnosti ) bol vyvinutý začínajúc v 1984-85. Hlavným autorom bol Dr. Michael Robbins, Prezident Univerzity Siedmich Lúčov, a autor Tapety Bohov a Nekonečnost Identity. Pracoval mesačne s Alice Bailey študujúcou skupinou v okolí Novej Jearsey. Rick Good bol členom tejto skupiny.

Táto študujúca skupina prezrela vyše 1,000 otázok aby vybrala tie najlepšie otázky. Výsledok bol že PIP mal 140 otázok, 20 pre každý lúč.

V roku 1985 Rick Good napísal PIP program pre Apple II ktorý zahrňuje astrologické mapy. Tento program bol neskoršie presunutý do IBM a používal MS-DOS.

PIP pokračoval a bol použitý Dr. Robbinsom pre dieľne po celom svete. V roku 1992 tam bolo dostatočné množstvo vzoriek aby PIP mohol začať byť podrobený analýze.Tie začiatočné analýzy spočívali v tom že každá otázka sa merala proti kombinácii tých všetkých druhých pre ten určitý lúč, ANOVA a činiteľ analýzy. Niektoré získané informácie dali odpoveď nato že ktoré otázky boli zodpovedné pre väčšinu nezhody, percentá odpovedí, a slabé odpovede ku každej otázke.

PIP II počítačový program bol potom navrhnutý v roku 1993 pre MacIntosh OS. Postup od 1993 do 2003 bol pre PIP II posielať poštou, faxovať, alebo emailovať jednotlivcom. Oni potom zobrali PIP II a poslali nazad odpovede na otázky Tieto boli potom spracované a výsledky boli poslané nazad dotyčnej osobe.

V 2003-2004 PIP II bol spracovaný do dvoch rozdielnych programov – jeden pre prísun (pre Widnow a Macintosh) a jeden pre výstup. PIP II Prísunové programy boli vložené na web aby ich používatelia mohli previesť do svojích mašín, zobrať PIP II do svojích osobných plánov a email výsledky Rick Good na vypracovanie.

To nás vedie k roku2010 kde PIP II je daná online, a výsledky sú spracované okamžite.

<