PIPIIonline

model odpovedí - teraz - 93


Príklady Výsledkov
 
DPOPVPALMVLAPOLDL
 
 
 
5% 27% 15% 15% 10% 15% 13%

Lúč DP OP VPAL M VLAP OL DL
1 1 9 4 3 0 1 0
2 0 3 2 0 1 3 1
3 1 2 1 3 2 1 3
4 1 5 3 0 2 2 1
5 0 2 2 5 2 3 2
6 1 2 1 2 0 2 3
7 1 2 1 1 2 2 2
Lúče 5 25 14 14 9 14 12
Všetky 5% 27% 15% 15% 10% 15% 13%

<