PIPIIonline

príklady


Tu sú príklady toho čo dostanete na konci procesu. Toto je Šesť Máp:

Lúče - Teraz Lúče - Predtým
Typy Lúča - Teraz Typy Lúča - Predtým
Lúče - Rozdiely Typy Lúča - Rozdiely

Tých deväť zostavení je:

Model Odpovedí - Teraz Model Lúča - Predtým
Lúč - Povýšenia Typ Lúča - Povýšenia
Črty Pretvoriť Najvyššie Túžby
Vyhlásenia - Teraz Vyhlásenia - Predtým
Vyhlásenia - Rozmanité  

Štyri Mapy/Zostavenia sú:

Model Odpovedí - Teraz - 93 Model Odpovedí - Predtým - 93
Model Odpovedí - Teraz - 117 Model Odpovedí - Predtým - 117

<