PIPIIonline

geschiedenis


De oorspronkelijke PIP (Personality Inventory Profile) was ontwikkeld en startte vanaf 1984-85. De belangrijkste auteur was dr. Michael Robbins, voorzitter van de Universiteit van de Zeven Stralen, en auteur van Tapestry of the Gods en Infinitization of Selfhood. Hij werkte met een maandelijkse Alice Bailey studiegroep in de buurt van New Jersey. Rick Good was een deel van de studiegroep. Rick Good was een deel van deze groep.

De studie groep herzag door meer dan 1.000 vragen door te nemen en om de beste vragen te bepalen. Het resultaat was dat de PIP 140 vragen had, 20 per straal.

In 1985 schreef Rick Good het PIP-programma voor Apple II, met inclusief de astrologische grafieken. Dit programma werd later verplaatst naar de IBM met behulp van MS-DOS.

De PIP bleef gebruikt worden door Dr Robbins voor workshops over de hele wereld. In 1992 waren er voldoende steekproeven genomen van de PIP en kon het onderworpen worden aan een analyse. De eerste analyse bestond eruit dat elke vraag getoetst werd aan de combinatie van alle anderen voor een specifieke straal, van ANOVA en factoren analyse. Er is sommige informatie opgedaan, door vragen die verantwoordelijk waren voor het merendeel van de variatie, de percentages van de respons, en de gemiddelde respons op elke vraag.

Een PIP II computerprogramma werd vervolgens ontworpen in 1993 voor het Macintosh-besturingssysteem. Het proces van 1993 tot 2003 was voor de PIP II om mee te worden gemaild, gefaxt, ge-e-maild individueel. Toen werd de PIP II opgenomen voor e-mail of fax via een antwoordvel. Het werd vervolgens verwerkt en de resultaten konden terug verzonden worden naar de persoon.

In 2003-2004 de PIP II werd het in 2 aparte programma's - een voor de invoer (voor Windows en Macintosh) en een voor output gemaakt. De PIP II Invoer-programma's werd op het web geplaatst, zodat de gebruiker deze op zijn/ haar eigen machine kon downloaden, de PIP II op hun eigen schema kon opnemen, en per e-mail de resultaten naar Rick Good kon doorsturen voor de verwerking.

Dat leidt ons tot 2010 waarin de PIP II online werd gezet, waarbij de resultaten direct worden verwerkt.