PIPIIonline

veelgestelde vragen


Dit gebied is niet bedoeld om specifieke vragen over uw PIP II resultaten te beantwoorden. We hebben een lijst van de Beoordelaars aan de Zeven Stralen Instituut die beschikbaar zijn voor individuele evaluaties.

Dit gebied kan ook geen antwoord geven op de diepe filosofische vragen die soms omhoog komen bij de studie van de Oude Wijsheid. We moedigen u aan om te overwegen bij het toepassen van de studie dit samen te doen met de Morya Federatie, of naar het discussieforum te gaan van de School van Esoterische Studies als u dat soort vragen heeft.

Ten slotte, als u vragen wilt voorstellen op dit gebied kunt u contact met ons opnemen.


Vragen:

 1. Wat zijn de zeven stralen?
 2. Wat zijn de voertuigen?
 3. Kan elke straal een voertuig zijn?
 4. Plaatst de PIP II de stralen in de voertuigen?
 5. Waar moet ik heengaan na het nemen van de PIP II om mijn Stralensamenstelling te bepalen?
 6. Waar moet ik zijn als ik meer informatie wens?

Wat Zijn De Zeven Stralen?

Kort gezegd, de Stralen zijn zeven grote stromen van subtiele energie die al wat leeft regelt binnen ons lokale Kosmo systeem. De Tibetaanse leraar definieerde een Straal als volgt: "Een straal is maar een naam voor een bepaalde kracht of het type van energie, met de nadruk op de kwaliteit die deze kracht vertoont en niet op het kracht aspect dat het creëert. Dit is de ware definitie van een straal. "(Esoterische Psychologie I, Blz. 246 Ned.)

 • Straal I: de Straal van Wil en Macht
  Type 1A: Standvastigheid en uithoudingsvermogen benadrukken
  Type 1B: Dynamische bevrijding en vrijheid benadrukken
 • Straal II: de Straal van Liefde en Wijsheid
  Type 2A: Liefhebbende-begrip benadrukken
  Type 2B: Wijsheid en volledig inzicht benadrukken
 • Straal III: de Straal van Actieve Intelligente en aanpassingsvermogen (ook, de Straal van Creatieve Intelligentie)
  Type 3A: Abstract denken en creatief redeneren benadrukken
  Type 3B: Activiteit en aanpassingsvermogen benadrukken
 • Straal IV: de Straal van Harmony Door Conflict (ook, de Straal van Harmonie, Schoonheid en kunst)
  Type 4A: Creatie van harmonie en schoonheid benadrukt
  Type 4B: Betrokkenheid bij het conflict benadrukken
 • Straal V: de Straal van concrete kennis en Wetenschap
  Type 5A: Feitelijke kennis en grote nauwkeurigheid benadrukken
  Type 5B: Praktische experimenten en technische inventiviteit benadrukken
 • Straal VI: de Straal van Toewijding en idealisme
  Type 6A: Toewijding en openheid te begeleiden benadrukken
  Type 6B: Vurige aspiratie en intense idealisme benadrukken
 • Straal VII: de Straal van Organisatie en Ceremoniële Orde of Magie
  Type 7A: Behoud van de gevestigde vormen en structuren benadrukken
  Type 7B: Creatie en reorganiseren van de vormen en structuren benadrukken

Terug naar Boven


Wat Zijn De Voertuigen?

De voertuigen zijn:

 • Monade: The Ene. De drievoudige geest op zijn eigen gebied. De verenigde triade van atma, buddhi en manas. De onsterfelijke essentie van onszelf die gebruik maakt van en door de ziel incarneert, net als de ziel incarneert door onze persoonlijkheid.
 • Ziel: noch geest noch stof, maar de relatie tussen hen. Het is het midden of liefde principe en dat wat reïncarneert in verschillende lichamen - de mediator of Midden-principe, dat item dat in het leven geroepen werd omdat het geest aspect en het materie aspect aan elkaar verwant zijn, noch geest noch stof, maar de relatie tussen hen, de link tussen God en Zijn vorm; een andere naam voor het Christus principe, want zowel in de natuur of in de mens, is het vormopbouwend aspect, de kracht van de evolutie zelf. In de wereld van de fenomenale verschijning, is de scheppende vertegenwoordiger de belangrijkste factor in het opbouwen en de constructeur van vormen.
 • Persoonlijkheid: De somtotaal van de drievoudige lagere zelf: het fysieke, astrale en mentale voertuig.
 • Mentale Voertuig: Het denkvermogen, het mentale bestuursorgaan. Het "individualiserende principe". Het is verdeeld in twee delen - hogere denkvermogen / lagere denkvermogen. Het is het lagere denkvermogen waarmee de Mentale Straal is gekoppeld.
 • Astrale Voertuig: Het emotionele gevoel of lichaam. Waterige in de natuur en de zetel van onze verlangens en emoties. Het is een van de moeilijkste lichamen om te beheersen.
 • Fysiek-Etherische voertuig: het fysieke vlak is verdeeld in zeven subgebieden (net als alle vlakken). De onderste drie subgebieden vertegenwoordigen het fysieke lichaam, en de hogere vier subgebieden vertegenwoordigen het etherisch lichaam.

Terug naar Boven


Kan Elke Straal In Elk Voertuig Aanwezig Zijn?

Ja, in theorie is dit mogelijk, maar in ons huidige stadium van de menselijke ontwikkeling is dat niet waarschijnlijk. De Tibetaan (Djwhal Khul of DK), een van de Meesters, had een vijftigtal studenten bij wie Hij een stralen formule aangaf.

De Mentale Straal:

In de informatie over de mentale straal werd niemand de zesde straal toegewezen, van de Boeddha en de Katholieke Kerk werd gezegd dat ze deze mentale manier van uitdrukken wel hebben. Slechts twee mensen hadden een IIIe Straals mentaal voertuig en drie personen een IIe Straals. De meerderheid van de mentale voertuigen werden gevonden op de IVe straal, met een goede vertegenwoordiging van Stralen I en V. De kans is dus dat u een mentale straal hebt op de eerste, vierde of vijfde, maar in sommige zeldzame gevallen (en als de persoon werkelijk een discipel is) kan het mentale voertuig een tweede of derde straal zijn. Ook besprak DK gevallen waarin de 7e Straal de voorwaarde was van het voertuig ten de tijde van de eerste inwijding. Het is meestal het beste om te gaan van de meeste mogelijkheden, maar uitzonderingen zijn ook mogelijk.

De Astrale Straal (de Straal van het emotionele Voertuig):

Het volgende is het breekpunt genoemd voor het emotionele voertuig van de studenten van de Tibetaan:

 • Ie Straal: ongeveer 20%.
 • IIe Straal: minder dan 20%.
 • IIIe Straal: Geen, maar in een voorbeeld van de psychologische pathologie zei de Tibetaan dat de III Straal de conditie van het emotionele voertuig kan beheersen.
 • IV Straal: Geen, zelfs niet in hypothetische voorbeelden.
 • V Straal: Geen, maar er is een hypothetisch voorbeeld gegeven.
 • VI Straal: De meest voorkomende – groter dan 50%.
 • VII Straal: Geen, maar er is een hypothetisch voorbeeld gegeven.

Zodat u kunt zien heeft u waarschijnlijk een emotionele voertuig dat door Stralen II of VI beheerst worden met enkele mogelijkheid van een eerste straal conditionering als u werkelijk een discipel te bent. En toch, een emotioneel voertuig op de eerste straal is relatief een zeldzaamheid.

De Etherische-Fysieke Straal:

Het volgende is de analyse van de fysieke voertuig van de studenten van de Tbetaan:

 • Straal I: 16%.
 • Straal II: Een persoon.
 • Straal III: 35%.
 • Straal IV: Geen.
 • Straal V: Geen, hoewel de Tibetaan aangeeft dat het mogelijk was bij het voorspellen van de toekomstige straalstructuur van een van zijn studenten, moest die student dat niet zien als de heersende tendensen in zijn leven.
 • Straal VI: Twee mensen.
 • Straal VII: 40%.

Zodat u kunt zien zal uw fysiek-etherische voertuig waarschijnlijk vallen onder Straal III of VII en in sommige gevallen, wanneer werkelijk het individu een discipel is, Straal I.

Een overzicht van onze gedachten is afkomstig van Dr Michael Robbins' Tapestry of the God's, Deel I, pagina 502:

Bij de beoordeling van ongebruikelijke stralen keuzes (zoals bij een zevende, vijfde, vierde of derde straal astraal lichaam) zou het rendabel kunnen zijn voor de student om na te denken over het verkrijgen of door het hebben van ongebruikelijke stralenkeuze vanuit de ziel? Er zijn waarschijnlijk enkele algemene ideeën die geldig zijn, maar natuurlijk zouden de specifieke redenen in elk geval variëren. Men kan dit nadenken eveneens uitbreiden in verband met ongewone mentale of fysieke stralen. Als het doel van de ongebruikelijke keuze van de ziel is doorgrond, zal de ongewone straalskwaliteit gebruikt worden om betere spirituele werking.

Terug naar Boven


Plaatst De PIP II De Stralen In De Voertuigen?

Nee. Dat wat de PIP kan doen is een goed idee geven over de meest prominente stralen. Deze zal waarschijnlijk van de Ziel en Persoonlijkheid zijn, maar kon ook de straal van de Mentale Voertuig of zelfs het Emotionele of Etherische Voertuig zijn. Veel mensen vonden ook de PIP II nuttig bij het helpen van de minder waarschijnlijk stralen te vinden en die dan te elimineren. Alleen een Meester kan de vijf stralen uw stralen grafiek met grote nauwkeurigheid bepalen. Het beste is voor de student om hard te werken bij het ​​bepalen van zijn of haar stralen -in theorie althans-, dat is alles wat echt mogelijk is. Veel 'experts' staan ​​klaar om uw stralen toe te wijzen, maar het is best om deze taak zelf te doen, hoewel het perspectief van anderen soms nuttig kan zijn.

Ons doel met de aanstaande PIP III is het verbeteren van ons vermogen om de stralen toe te wijzen in de voertuigen. Maar in dit stadium van de ontwikkeling van de mensheid en de kennis van de Wetenschap van de Zeven Stralen, is alles wat mogelijk is dat het een beetje dichterbij komt. We hebben nog niet de beschikking van een "diagnose expert" over de meest prominente stralen en hun positie in de stralen grafiek.

Terug naar Boven


Waar Moet Ik Heen Na Het Nemen Van De PIP II Om Mijn Stralensamenstelling Te Bepalen?

Download eerst de handleiding en lees het. Ten tweede, download de Tapestry of the Gods boeken (in Engels). In het bijzondere Hoofdstuk II van Deel I: "Een analyse van de verschillen en overeenkomsten in Straal Eigenschappen" (in Engels) is te lezen wat nuttig is bij het bevorderen van begrip over de stralen en hun 'posities'. Dan kan het zijn dat u Hoofdstuk V van Deel II "De Zeven Stralen en de dynamiek van Ziel / Persoonlijkheids Integratie" wilt te gebruiken om verschillende combinaties van Ziel / Persoonlijkheids stralen 'uit te proberen'. Deze laatste oefening is vooral goed voor personen die problemen hebben met het bepalen van welke van de twee stralen hun zielen of persoonlijkheidsstraal is, want het kan waardevolle inzichten geven. Bijvoorbeeld, wanneer u een combinatie voelt van twee sterke stralen in uw energiesysteem, dan zou het kunnen dat een van de stralen de ziels straal is en de andere de persoonlijkheidsstraal; maar dan kan het ook worden omgekeerd. De zielestraal zal altijd wijzen op iemands diepere doel. De zielestraal is het "einde" en de persoonlijkheidsstraal biedt de "middelen".

En, zoals gezegd, zijn er Zeven Stralen Studiebijeenkomsten en - Beoordelaars die beschikbaar zijn via het Zeven Stralen Instituut.

Terug naar Boven


Waar Kan Ik Heen Als Ik Meer Informatie Wil?

Men moet bedenken dat het begrijpen van de energie van de Zeven Stralen en hun effect op uw energiesysteem slechts een onderdeel van de taak is van een individu bij het nastreven van spirituele ontwikkeling.

De oude Griekse aforisme "Ken uzelf", Grieks: γνῶθι σεαυτόν, Engels fonetiek uitspraak: gnōthi seauton, was ingeschreven in de pronaos (voorplein) van de tempel van Apollo in Delphi volgens de Griekse periegetic (reisverslag) schrijver Pausanias. Het orakel van Delphi werd in de 8e eeuw voor Christus gevestigd.

Plato (424/423 v, Chr.[a] - 348 / 347 v. Chr.) hanteert de stelregel 'Ken Uzelve' en breidde dit uit door het karakter van Socrates te gebruiken om zijn dialogen te motiveren. Plato maakt duidelijk dat Socrates verwijst naar een reeds lang gevestigde wijsheid. Socrates maakt gebruik van de stelregel 'ken uzelf', zoals hij uitlegde aan Phaedrus waarom hij geen tijd had voor mythologie of andere verafgelegen onderwerpen. Socrates zegt: "Maar ik heb helemaal geen tijd voor hen, en de reden mijn vriend, is dit: ik ben nog niet in staat, zoals de Delphi inscriptie is het, om mezelf te kennen, dus het lijkt me belachelijk, als ik dat nog niet weet, om irrelevante dingen te onderzoeken. " Plato zinspeelde ook op het feit dat het begrip 'Uzelve,' een grotere factor zou opleveren van het begrijpen van de aard van een mens. Syllogistisch gezien, zou het begrijpen van onszelf ons in staat stellen anderen te begrijpen als gevolg van het leren kennen van Uzelve.

Er zijn zeker genoeg bronnen om meer over onszelf te leren - goede vrienden, psychologische besluiten, de PIP II, beroepsmatige besluiten, groeps psychotherapie, meditatie, astrologie, handlijnkunde, enz. De belangrijkste manier is om te luisteren naar jezelf, of je noemen het "uw goede instinct", "je innerlijke stem ',' je ware Zelf", enz. Terwijl methoden die je kunnen helpen om in contact te komen met je innerlijke zelf zeker nuttig zijn, het is uw reis, uw pad - dus tot de dag wanneer de ware Meesters van de Wijsheid beschikbaar zijn als leraren op het fysieke vlak, U alleen maar kunt zien welke methoden het beste voor U zijn om in contact te komen met Uw innerlijke zelf.

Een bron die kunt u overwegen op uw reis is de Zeven Stralen Instituut, die zeven Stralen Seminars beschikbaar stelt voor verdere inzichten en Beoordelaars beschikbaar heeft. Een groot deel van het materiaal van de Oude Wijsheid komt uit de boeken van Alice A. Bailey, geschreven in samenwerking met een Tibetaanse leraar tussen 1919-1949, zij vormen een voortzetting van een geheel van esoterische leringen, overgeleverd uit de oudheid in een vorm die altijd geschikt is in elke periode. Daarom zijn de Alice A. Bailey boeken een ander en zeer waardevolle bron om te overwegen.

Indien u verdere studie wenst die u zou willen toepassen dan zou dat kunnen op de Morya Federatie (Engels), de Arcane School (ook in Nederlands) of The School of Esoterische Studies (Engels). Als scholen zijn hen de Oude Wijsheid in een solide en waardige manier te vertegenwoordigen. Deze drie scholen zijn voornamelijk online en hebben hun correspondentie. Als u geïnteresseerd bent in een residentie programma is er de Christus college van Trans-Himalaya Wijsheid in Nieuw-Zeeland (in Engels).

Zodra U wat vaardigheid krijgt in de kennis over de Zeven Stralen, kunt u ook wensen om uw eigen workshop te doen -- of in ieder geval workshop materiaal te downloaden (in Engels) van deze website en ze zelfs herzien, ook als u geen workshop wilt doen. Het onderwijs is altijd een van de beste manieren om te leren.

Terug naar Boven