PIPIIonline

samenstelling van de mens
en de zeven gebieden


    Evolutie eist dat alle zeven gebieden intelligent, liefdevol en krachtig zijn en met elkaar verbonden - zodat de energie impulsen kunnen passeren van de hoogste tot de laagste en van de laagste tot de hoogste. Dit is nog niet het geval omdat dat wat de 'stromende goddelijke bloedsomloop' genoemd wordt, nog niet volledig bereikt is.” – Michael Robbins.

Door het verwerven van meer kennis van de Samenstelling van de Mens en de Zeven Gebieden, zal uw begrip sterkt toenemen over de PIP II resultaten. De Samenstelling van de Mens geeft een soort geestelijke fysiologie, of een kaart van onze innerlijke, goddelijke grondgebied. De kaart is, zoals we weten, niet het grondgebied en we moeten dit in gedachten houden, terwijl we beseffen dat het hebben van een lay-out van een nieuw gebied belangrijk is willen we met kennis van zaken reizen.

De Samenstelling van de Mens is een complex onderwerp, die in een iets andere wijze worden gepresenteerd door verschillende esoterische groepen. We hebben geprobeerd om dit zo energiek mogelijk te geven ook al hebben wij onze achtergrond vanuit Alice Bailey en D.K.genomen. Opgemerkt moet worden dat dit slechts een inleiding tot de Samenstelling van de Mens is, dus als je meer informatie wenst dan kun je kijken naar enkele van de andere in de rubriek Veelgestelde Vragen opgenoemde bronnen. Sommige van de nu volgende informatie is van Michael Robbins en zijn commentaar daar op:

       http://makara.us/04mdr/02comment/ihs/ihs_9constitution.htm

Een normale presentatie van de samenstelling van de mens is door het tonen van zeven grote horizontale niveaus of gebieden en is verder verdeeld in zeven sub-gebieden, en elk lagere niveau is een vertegenwoordiger van de meer dichtere - meer materiële of fysieke - dan de hogere niveaus. We zouden echter meer kunnen denken aan de gebieden in termen van elkaar doordringende frequenties van energie, en niet als steeds lichter wordende materiaal opgestapeld bovenop op de top van een andere. Elk van de zeven gebieden is weer verdeeld in zeven sub-gebieden, waardoor er een totaal is van totaal negenenveertig gebieden. Al deze gebieden en sub-gebieden hebben verschillende kwaliteiten. Bekijk de volgende grafiek:

Chart Two

* Verschillende van onze vertalers waren zo vriendelijk om vertaalde versies te maken van deze grafiek. Om de verschillende opties te bekijken en te downloaden, klik hier.


De mens is samengesteld uit elkaar doordringende lichamen of voertuigen opgebouwd van de materie uit elk gebied. Bijvoorbeeld, het fysieke lichaam van de mens is samengesteld uit de fysieke materie van het 7e gebied - uit dichte, vloeibare en gasvormige concrete materie en de vier etherische subgebieden. Het astrale of emotionele lichaam van de mens doordringt en is rondom het fysieke-etherische dichte lichaam. Het astrale lichaam is samengesteld uit het Zesde gebied van astrale materie, die de bijzondere kwaliteit heeft van vloeibaarheid en draagt de hele scala van iemands veranderende emotionele toestanden en overheersende tendensen.

Deze numerieke resonanties (bijvoorbeeld, een 6e gebied of sub-gebied, een 6e voertuig, de 6e Straal) versterkt elkaar of komen in conflict met de andere stralen van het individu en deze interactie van trillingen vormen tezamen dat wat de incarnationele neigingen zijn in elk mens in zijn fysieke, astrale , mentale en hogere lichamen. Terwijl elk van ons lichaam uit het gebied bestaat van specifieke Straals kwaliteiten, brengt elk individu zijn of haar unieke set van stralen mee die samenwerken met die natuurlijke eigenschappen en neigingen op dat gebied.

In de PIP II hebben we te maken met de stralen van de vijf lichamen: het fysieke, astrale en mentale, de persoonlijkheid als geheel, en de ziel. Deze vijf lichamen zijn samengesteld uit materiaal van de drie lagere zonnesysteem gebieden. De permanente atomen en mentale eenheid, zijn een soort kern waar omheen de materie van elk gebied zich verzameld om een ​​lichaam te maken van dat niveau van materiaal. Deze permanente atomen behouden de herinnering uit vorige levens en zo kan men 'op pikken' (in het evolutiestadium wat men in een vorig leven bereikt heeft ) waar men gebleven was.


HET EERSTE GEBIED – LOGOISCH of GODDELIJK GEBIED

 1. Eerste Straal
 2. Mahapara-Nirvanisch
 3. Eerste Kosmisch Etherisch; Adi
 4. Goddelijke Vlammen van Goddelijke Levens
 5. De Logos
 6. Zon, Leeuw, Vuur en Lucht: de “Zee van Vuur”
 7. Parashakti of Allerhoogste Energie

Dit gebied is de atomaire gebied van de zeven systeem gebieden. De Heer der Wereld (Sanat Kumara) heeft Zijn voornaamste gerichtheid op dit gebied en de Christus (de Heer Maitreya) bereikt slechts het bewustzijn en effectiviteit daarop. Dit gebied wordt de “Zee van Vuur” genoemd, dat uitgaat van de energie die het hele kosmische fysieke gebied bezielt. De Raadskamer van Shamballa wordt voornamelijk gevonden op dit vlak. Van daaruit gaan alle dynamische, creatieve impulsen en brengen inspirerend leven op de onderste zes gebieden. Slechts een Meester van de zevende inwijding (zoals de Christus) kan beginnen te richten op dit gebied.

HET TWEEDE GEBIED – HET MONADISCH GEBIED

 1. Tweede Straal
 2. Tweede Kosmisch Etherisch: Anupadaka
 3. Monadisch
 4. Goddelijke Bouwers, Brandende Zoons van Verlangen
 5. Para-Nivanisch
 6. Maagd; Jupiter; Ether
 7. Kriyashakte of het Gematerialiseerde Ideaal

De term Monade betekent de goddelijke Vonk die wordt geprojecteerd vanuit het Goddelijke of de Godheid, en opnieuw projecteert het een verdere projectie van zichzelf in deze tweede gebied. Dit is de vaste thuisbasis van deze goddelijke Vonk, bekend onder alle occultisten als de “Monade”. Het is op dit Tweede Gebied dat de Monade wordt gevormd - een vonk van goddelijk bewustzijn wiens proces van involutie en evolutie leidt tot de ontwikkeling van de menselijke ziel en de hoogten van spirituele grootsheid dat er buiten ligt. De Monade bestaat uit drie aspecten op dit vlak: Wil of Macht, Liefde-Wijsheid, en Actieve Intelligentie. Deze vonk van spiritueel bewustzijn, deze Monade, straalt verder uit zichzelf een projectie van zichzelf aan de onderstaande gebieden. Dit is de ziel, die een vorm over zichzelf bouwt - een lichaam gebouwd van de atomen van het gebied van fysieke manifestatie.

HET DERDE – HET ATMISCH OF GEESTELIJK GEBIED

 1. Derde Straal
 2. Nirvanisch
 3. Derde Kosmisch Etherisch of Atmisch Gebied
 4. De Lagere Bouwers, Schenkers van de Vorm; De Drievoudige Bloemen
 5. Saturnus; Weegschaal; Water; Atmisch Gebied
 6. Nivanisch
 7. Atma
 8. Wereld van de Goddelijke Geest
 9. Celestial
 10. Jnanashakti of Kracht van het Denkvermogen

Dit is het gebied waaruit de Wil van God - de Planetaire Logos - wordt erkend en gekend. Het is het gebied dat de Goddelijke Wet uitgedrukt door de Goddelijke Gedachte. Al het leven in de onderste vijf werelden (of gebieden) wordt geregeld van het gebied van de Goddelijke Wil. Het Goddelijke Plan zoals het bedoeld is door de Planetaire Logos, wordt strikt op koers gehouden als het gevolg van de energie die van dit gebied – het is het hoogste van de drie gebieden waarop de geestelijke triade van de mens wordt gevonden. Het Atmisch gebied is de hoogste waarop de permanente atomen worden gevonden en een daar kan een atmisch "lichaam" worden voorgesteld, maar dit wordt niet in het werk van de PIP II behandeld.

HET VIERDE GEBIED – HET BOEDDHISCH GEBIED of GEBIED VAN DE INTUÏTIE

 1. Vierde Straal
 2. Vierde Kosmisch Etherisch of het Boeddhische Gebied
 3. Menselijke Hiërarchie; de Ingewijden; Heren van Opofferin
 4. Mercurius; Schorpioen, Zonne Engelen, Agnishvattas
 5. Mantrikashakti – het Woord is vlees geworden; Spreken

De term “buddh” in het Sanskriet duidt op wijsheid, dit is het gebied van goddelijke wijsheid en goddelijke liefde of intuïtie. Dit is het gebied van de harmonie, verenigende liefde en een intuïtie die de geheel onthult. Dit gebied is het midden aspect van de geestelijke triade (atma-boeddhi-manas), en is het trillingsniveau in de richting die de mensheid als geheel nastreeft. Op dit gebied wordt “het heldere koude licht” gevonden, die de waarheid openbaart zoals het werkelijk is, onberoerd door gedachtevormen. We zien in de grafiek dat er drie gebieden boven de Intuïtieve zijn, en drie eronder, zodat het Intuïtieve Gebied het punt halverwege is.

De volgende drie gebieden worden de 3 werelden van de mens genoemd.

HET VIJFDE GEBIED – HET MENTAAL GEBIED

 1. 5e Straal
 2. Kosmisch Gasvormig: Manasisch Gebied
 3. Menselijke Persoonlijkheid; Makara, het Mysterie
 4. Venus; Steenbok; Zonne Engel; Vuur; Mentaal Gebied
 5. Ichchhashakti; Wil om te Manifesteren

Het Mentaal gebied is samengesteld uit de Abstracte en Concrete niveaus; de hogere en lagere mentale gebieden. Bedenk dat elk gebied weer zeven sub-gebieden heeft.

De drie hogere subgebieden van het mentale gebied bestaan uit de het hoger en het lagere mentale gebied. Hier vindt het causale lichaam of ego lotus zijn plaats. Op de hoogste van de subgebieden van het hogere mentale vlak wordt het mentale permanente atoom gevonden, dat is de zetel van het abstracte denkvermogen. Het abstracte denkvermogen staat ons toe om te generaliseren en te denken in patronen, zodat het mentale ontwerp waarin alle concrete objecten (inclusief concrete gedachten) hebben hun plaats kunnen worden onderscheiden. Het abstracte denkvermogen is dat wat de patronen of de blauwdrukken van ideeën en gedachten creëert, het abstracte denkvermogen bouwt de blauwdrukken en de concrete denkvermogen manifesteert het. De onderste vier subgebieden zijn het “concreet mentale”. Bij dit trillingsniveau, wordt gedachtevormen onderworpen aan lagere redeneren en plannen maken, berekeningen en logische analyses. Merk op dat dit midden-gebied, het 4e subgebied, de plaats is waar de “mentale eenheid” wordt gevonden.

Als aanvulling op deze dualiteit van het mentale gebied, herkennen we het derde ‘denkvermoge’ als het causale veld zelf, het ‘thuis’ van het Causale Lichaam op het Hogere Mentale Niveau, het lichaam van de Ziel. Dit is het punt van verankering voor de Zonne Engel - de engelachtige Gids en Mentor die bij ons blijft gedurende miljoenen jaren als hulp in onze evolutie.

HET ZESDE GEBIED – HET EMOTIONEEL OF ASTAAL GEBIED

 1. 6e Straal
 2. Kosmisch Vloeibaar; Gebied van Begeerte
 3. Mars; Boogschutter; Water; Astrale Gebied
 4. Maanheren; Opofferende Vuren
 5. Kundalinishakti; Energie en Vorm

Dit is het belangrijkste gebied van begoocheling en illusie. Dit trillingsniveau is gerelateerd aan de dynamiek van gevoelens en emoties, of aantrekking en afstoting. Het astrale vlak is het vlak van begeerte, of de aantrekkingskracht in de richting van het niet-zelf. Op het huidige niveau van ontwikkeling is de mensheid als geheel gepolariseerd in het astrale lichaam, dat betekent dat de massa voornamelijk beheerst wordt door gevoelens, emoties en begeerte, en niet door het denkvermogen of wil. Zij die op het spirituele pad zijn trachten zich te bevrijden van dit lichaam van begoocheling en verplaatsen zich meer doelgericht naar de polarisatie in het rationele mentale lichaam.

HET ZEVENDE GEBIED – HET FYSIEKE GEBIED

 1. Zevende Straal
 2. Kosmisch Vast Fysieke; gebied van de materie
 3. Maan; Waterman; Aarde
 4. Elementale Levens; Korven van Voeding, de Blinde Levens

Het fysieke gebied is verdeeld in twee grote regio's: De dichte of concrete rijk en de etherische vitaliserende subgebieden van de vier hogere fysieke ethers. Dit patroon is hetzelfde als die van de kosmische gebieden, met de vier hogere Kosmische Ethers en de drie lagere gasvormige, vloeibare en dichte uitdrukkingen hieronder. De term "zo boven, zo beneden" zal in deze studies goed te gebruiken zijn.