PIPIIonline

oversigt


Selve udviklingen af Pip II startede i 1993 ved statistisk at analysere de personer – 1.677 i alt – der havde taget PIP. Man fandt at 701 af disse personer havde stråler, der uafhængigt kunne bestemmes udfra foredrag, workshops, individuel counselling, osv.. En statistisk analyse blev da udført baseret på disse informationer og den sikkerhed som disse uafhængige informationer gav.

Det stod også klart, at nogle spørgsmål ikke tillod bearbejdning. Nogle skelnede ikke mellem dem på forskellige stråler, dvs. for de på forskellige stråler var det lige så sandsynligt at svare sandt på et spørgsmål, som den person på den pågældende stråle, hvem spørgsmålet var bestemt for. Nogle forårsagede parallelle korrelationer, dvs. de på en eller to andre stråler viste en tendens til at besvare bekræftende på et givent spørgsmål, som de personer spørgsmålene var bestemt for. Nogle spørgsmål havde en tendens til fremkalde et mere bekræftende svar fra personer på en bestemt stråle end de fremkaldte hos personer på den stråle, som spørgsmålet var konstrueret til. Og nogle adskilte ikke personer med en given stråle fra andre som ikke havde denne stråle på en klar og definitiv måde.

En analyse blev derefter fuldført for hver stråle for hvert spørgsmål og for hvert legeme – sagt med andre ord 5.040 test blev udført. Det blev afgjort gennem analyse, hvilke spørgsmål der var statistisk gyldige, idet både t- og f- ratio (statistik) blev benyttet. Hvert spørgsmål blev herefter placeret i rækkefølge efter deres værdi for hver stråle. De endelige spørgsmål for PIP II blev herefter udvalgt udfra denne rækkefølge.

Pip II adskiller sig fra den originale PIP: kernetesten er kortere (92 spørgsmål); en del spørgsmål er let omformulerede; omvendte korrelationer benyttes; visse spørgsmål er blevet overført til forskellige stråler; A'er og B'er balanceres gennem nye spørgsmål; tidshorisonten er udvidet; listen med "træk til forandring" er udvidet; "højeste aspiration" er mere uddybende; forskellige sessioner er blevet tilføjet, som vil give os informationer om, hvor personen er på "vejen"; og den demografiske del er større.

Fordelene ved PIP II er: den er mere nøjagtig; kontrasten mellem "nu" og "tidligere" giver oplysning om "forøgelse" af en stråle og "formindskelse" af en stråle; fremlæggelsen er klarere; A'er og B'er er langt mere vejledende og nyttige; og vi forstår lidt mere, hvor personen er i åndelig orientering og udvikling.