PIPIIonline

manual


Den komplette manual til PIP II er på engelsk, men flere kapitler er oversat til dansk – bl.a.: 'PIP II's struktur', 'Forklaring til diagrammer' og 'Et praktisk eksempel på en stråleanalyse' De kan downloades her. Hele den engelske manual kan downloades her.