PIPIIonline

historie


Den oprindelige PIP (Personality Inventory Profile) blev udviklet i 1984-85. Skaberen var Dr. Michael Robbins, Præsident for "University of the Seven Rays", og forfatter af bøgerne Tapestry of the Gods og Infinitization of Selfhood. Han arbejdede månedligt med en Alice Bailey studiegruppe i New Jersey området. Rick Good var medlem af denne gruppe.

Studiegruppen gennemgik over 1.000 spørgsmål for at udvælge de bedste spørgsmål. Resultatet blev, at PIP havde 140 spørgsmål, 20 for hver stråle.

I 1985 omarbejdede Rick Good PIP til et Apple program, som inkluderede horoskoper (astrologiske kort). Dette program blev senere flyttet til IBM, man benyttede MS-DOS.

PIP blev benyttet af Dr. Michael Robbins i workshops over hele verden. I 1992 var der indsamlet tilstrækkeligt materiale for at PIP kunne underkastes en analyse. Den indledende analyse foregik ved at hvert spørgsmål blev sammenlignet med kombinationen af alle andre for den pågældende stråle, ANOVA og faktor analyse. Man fik information om, hvilke spørgsmål, der gav den største variation, den procentvise del af svarene, og gennemsnits svaret på hvert spørgsmål.

I 1993 blev et PIP II edb-program udformet for Macintosh OS. Fra 1993 til 2003 blev PIP II sendt med posten, faxet eller e-mailet til de enkelte. De indsendte eller faxede så PIP II svarskemaet tilbage. Det blev så bearbejdet og resultaterne blev sendt tilbage til vedkommende.

I 2003-2004 blev PIP II omdannet til to separate programmer – et for besvarelser/input (for Windows og Macintosh) og et for resultater. PIP II Input programmer blev placeret på Internettet, således kunne brugeren downloade dem på hans egen computer, tage Pip II efter deres egen tidsplan, og emaile resultatet til Rick Good for videre bearbejdelse.

Dette førte til at PIP II i dag er online; resultaterne bliver nu bearbejdet med det samme.