PIPIIonline

eksempler


Her er eksempler på, hvad du vil modtage ved slutningen af processen. De seks diagrammer er:

Stråler – Nuværende Stråler – Tidligere
Stråle Typer – Nuværende Stråle Typer - Tidligere
Stråler – Forskelle Stråle Typer – Forskelle

Ni tabeller, som beskriver forskellige opstillinger af dine svar. Tabellerne inkluderer:

Svar Mønster - Nu Svar Mønster - Tidligere
Stråle - bearbejdet Stråle Type – bearbejdet
Karaktertræk, der skal ændres Højeste aspiration
Udsagn – Nu Udsagn – Tidligere
Udsagn – Diverse  

De fire diagrammer/tabeller er:

Svar Mønster - Nu - 93 Svar Mønster - Tidligere - 93
Svar Mønster - Nu - 117 Svar Mønster - Tidligere - 117